wtorek, 22 stycznia 2019

"Pegazik" - szkolne eliminacje

20 lutego (środa) odbędzie się szkolny etap Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego "Pegazik".

XXIV Dolnośląski Konkurs Recytatorski PEGAZIK
                                                                                          REGULAMIN
1.      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa dolnośląskiego.
2.      Uczestnicy występują w dwóch kategoriach:
a) młodsi – klasy IV-VI- uczniowie szkół podstawowych
b) starsi – klasa VII, VIII szkoły podstawowej i uczniowie III klas gimnazjum
3.      W kategorii młodsi uczestnicy wykonują jeden utwór –
wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji do 3 minut.
4.      W kategorii starsi uczestnicy wykonują dwa utwory:
wiersz i fragment prozy. Łączny czas prezentacji do 5 minut.
5.      Prezentowane utwory mogą być dowolne.
6.      Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach konkursu ten sam repertuar (chyba, że jury zaleci jego zmianę).
7.      Prezentacje ocenia jury powołane przez organizatorów.
8.      Organizatorzy poszczególnych eliminacji zapewniają nagrody dla laureatów.
9.      Kryteria oceny: dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika), interpretacja utworów, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.
10. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach wezmą udział w eliminacjach na szczeblu gminnym.

poniedziałek, 7 stycznia 2019

Rok 2019 rokiem...

       
      Sejm RP ustanowił rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (20.05.1919-4.07.2000).W ten sposób uczczono jego setną rocznicę urodzin. Gustaw Herling-Grudziński to wybitny pisarz XX wieku, najbardziej znany jako autor książki "Inny świat". W uchwale Sejmu podkreślono, że losy i twórczość Herlinga-Grudzińskiego stanowią „świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości”.
   Pozostałymi Patronami są Anna Walentynowicz i Stanisław Moniuszko, a także wydarzenia: Unia Lubelska i Powstanie Sląskie.