środa, 8 stycznia 2020

Książka Roku IBBY

     Polska sekcja IBBY wybrała laureatów konkursu Książka Roku 2019.
W kategorii książka dla dzieci: Marta Kisiel "Małe licho i anioł z kamienia",


W kategorii książka dla młodzieży: Agnieszka Wolny-Hamkało "Lato Adeli".
Nagroda specjalna trafiła do Marcina Szczygielskiego za "Teatr Niewidzialnych Dzieci".

czwartek, 19 grudnia 2019

Piękne czytanie baśni


  18 grudnia w bibliotece odbył się Konkurs Pięknego Czytania. Uczestnicy klas 4-8 mieli do przeczytania krótki fragment wybranej baśni. Słuchając i oceniając występy uczniów, jury brało pod uwagę: płynność i bezbłędność, poprawną dykcję i tempo, interpretację i kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Po podsumowaniu punktacji, komisja wyłoniła zwycięzców:

Wyróżnienie - Malwina Maziarz.
III miejsce - Weronika Trafiał, Natalia Wiernik.
II miejsce - Zofia Krosnowska.
I miejsce - Sonia Karpowicz, Malwina Garncarczyk.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie, a opiekunom merytorycznym za pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursu.

Emilia Onoszko, Justyna Graszkiewicz.

czwartek, 12 grudnia 2019

Konkurs Pięknego Czytania

18 grudnia na 5 i 6 lekcji w bibliotece odbędzie się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla klas 4-8.
Zasady konkursu:

1.  Organizatorzy:
Emilia Onoszko, Justyna Graszkiewicz.

2.  Data i miejsce konkursu:
18.12.2019 r. (środa)
Konkurs odbędzie się w bibliotece klas 6-8.

3. Cele konkursu:
1. Kształtowanie umiejętności pięknego czytania.
2. Popularyzacja książek i czytelnictwa.
3. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
4. Nauka rywalizacji w miłej atmosferze.
5. Rozwijanie wrażliwości na prozę oraz umiejętności odbioru dzieł literackich.

4. Zasady uczestnictwa:
1) W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-8  (od 1 do 3 osób z każdej klasy).
2) Zadaniem ucznia jest wybranie i jak najładniejsze odczytanie dowolnego fragmentu książki związanego z motywem przewodnim konkursu.
3) Każdy uczeń, przed przystąpieniem do czytania, podaje nazwisko autora i tytuł prezentowanego przez siebie fragmentu.
4) Komisja konkursowa wyłoni osoby, które zajmą trzy miejsca na podium. Przewidziane są również wyróżnienia.
5) Czas czytania wynosi do 3 minut. Po przekroczeniu tego czasu, komisja przerwie prezentację.
6) Zgłoszenia proszę przekazać organizatorowi do dnia 13.12.2019 r.
7) Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja powołana przez organizatora.


5. Kryteria oceny.
Jury będzie oceniać uczestników według kryteriów:
1) płynność i bezbłędność,
2) poprawna dykcja,
3) tempo,
4) interpretacja i kultura słowa,
5) ogólny wyraz artystyczny.

6.  Nagrody.
Organizator zapewnia nagrody rzeczowe oraz dyplomy.