poniedziałek, 7 stycznia 2019

Rok 2019 rokiem...

       
      Sejm RP ustanowił rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (20.05.1919-4.07.2000).W ten sposób uczczono jego setną rocznicę urodzin. Gustaw Herling-Grudziński to wybitny pisarz XX wieku, najbardziej znany jako autor książki "Inny świat". W uchwale Sejmu podkreślono, że losy i twórczość Herlinga-Grudzińskiego stanowią „świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości”.
   Pozostałymi Patronami są Anna Walentynowicz i Stanisław Moniuszko, a także wydarzenia: Unia Lubelska i Powstanie Sląskie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz